Soms speelt er veel in een gezin en dat kan veel spanning en stress geven. Soms komt zelfs de veiligheid in het gezin in gevaar. Gezinsbegeleiding kan dan helpen. Eerst brengen we  in kaart wat er aan de hand is. Samen kijken we naar wat er verandering nodig heeft.  Soms liggen de problemen in de onderlinge interactie in het gezin. Er kan sprake zijn van een onveilig hechtingspatroon tussen ouder en kind. Ik bied een interventie om dit te doorbreken. Het kan ook zijn dat er op verschillende gebieden problemen zijn. Samen maken we een plan en werken we aan oplossingen. Ik bied daarbij maatwerk en werk als het nodig is ook samen met andere organisaties.